NVM, VastgoedPRO of VBO aankoopmakelaar

Al onze makelaars zijn erkende NVM, VBO, of VastgoedPRO aankoopmakelaars. Het lidmaatschap van deze verenigingen verzekert u ervan dat zij kwaliteit leveren en zich houden aan de richtlijnen van de beroepsorganisaties. Voor u als consument betekent dat dus extra zekerheid. De makelaars die zijn aangesloten bij deze verenigingen worden verplicht tot permanente bijscholing op hun vakgebied en moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Bovendien weet u waar u terecht kunt als u onverhoopt toch een klacht heeft over uw aankoopmakelaar.

NVM

De Nederlandse vereniging van makelaars (NVM) ziet er streng op toe dat een makelaar alleen úw belangen nastreeft. Een makelaar mag nooit voor de koper en verkoper van dezelfde woning optreden. NVM makelaars dienen zich te houden aan de 'NVM Erecode': hiermee wordt de betrouwbaarheid, deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van de makelaar gewaarborgd. Daarnaast volgen de makelaars verplichte cursussen en trainingen om hun kennis up-to-date te houden. Tot slot heeft een NVM-makelaar toegang tot de NVM Database. Hierin wordt allerlei informatie over panden verzameld, bijvoorbeeld over de achtergrond en de buurt. Ook kan men hier nagaan hoelang de woning al te koop staat.

In 2008 vierde NVM haar 110-jarig bestaan. NVM-leden worden door een externe partij gecertificeerd voor vakbekwaamheid. Doet u zaken met een NVM-makelaar, dan beschikt u altijd over een aankoopmakelaar met de meest actuele kennis, gekoppeld aan jarenlange ervaring.

Met algemene vragen of met vragen en/of klachten over de handelwijze van een NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur via T. 030 - 6085189.
Ga naar de website van NVM

VastgoedPRO

VastgoedPRO is een beroepsorganisatie waarbij ruim 800 register-makelaars zijn aangesloten. Het doel van VastgoedPRO is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cliënten. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij in onroerende zaken.

De kwaliteit wordt gewaarborgd door strikte beroepsregels, vastgelegd in de VastgoedPRO Erecode. Zo mogen register-makelaars die lid zijn van VastgoedPRO niet handelen voor eigen rekening. VastgoedPRO stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften. De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument. VastgoedPRO wil een vrije makelaarskeuze in een transparante markt. De consument is gebaat bij duidelijke beroepsregels en een degelijke tuchtrechtspraak.
Ga naar de website van VastgoedPRO

VBO

De persoonscertificering die VBO hanteert, fungeert als keurmerk richting de consument en biedt de geldverstrekker zekerheid dat de makelaar/taxateur gekwalificeerd is om te taxeren. De VBO stelt hoge eisen aan het lidmaatschap. De makelaar dient te voldoen aan tal van strenge eisen op het gebied van vakmanschap, opleiding en reputatie. De reputatie wordt gecheckt door het bestuur door middel van een collegiale toetsing. Verder dient de makelaar een makelaarsopleiding gevolgd te hebben en in het bezit te zijn van het makelaarsdiploma van de Beroepsopleiding Makelaars, de SVM of de HEAO-MER afstudeerrichting makelaardij. Alle makelaars die lid zijn van VBO dienen zich verder te houden aan de voorwaarden en de gedragscode, alsmede aan de daaruit voortvloeiende tuchtrechtelijke consequenties.
Ga naar de website van VBO

Aankoopmakelaar nodig?

Als u een woning die aan uw wensen voldoet hebt bezichtigd, kunt u ons inschakelen. Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld krijgt u een bevestigingsmail met de contactgegevens van de aankoopmakelaar in uw regio. Over het algemeen zal de aankoopmakelaar dezelfde werkdag nog contact met u opnemen.